Organizace výcviku a zkoušek:

 

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

 

Předměty teoretické výuky:

  • předpisy o provozu vozidel
  • ovládání a údržba vozidla
  • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • zdravotnická příprava

Praktický výcvik:

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:

  • řízení vozidla,
  • praktická údržba vozidla
  • zdravotnická příprava

 

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu:

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou „Žádost o řidičské oprávnění“ a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti.

Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Dále je třeba před zahájením kurzu uhradit kurzovné nebo přiměřenou zálohu.

 

Délka kurzu:

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku.

Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 8-10 týdnů. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

 

Ukončení kurzu:

Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy.

Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.

 

AUTOŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH   AUTOŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH   AUTOŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH   AUTOŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH