O výuce a výcviku

Organizace výcviku a zkoušek:   Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.   Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s […]